طراحی و پیاده سازی مانیتورینگ ManageEngine

منیج انجین یکی از قدرتمندترین مانیتورینگ ها در زمینه پایش سرویس ها و سیستم ها می باشد که دارای نسخه های مختلف در راهبری سیستم ها و سامانه ها و بخش مدیریتی سازمان ها می باشد خدمات نصب سرویس های :

  • Opmanager
  • APM Add On
  • Service Desk
مانیتورینگ در منیج انجین
لایسنس APM Monitoring