آموزش

در راستای فراگیری کلیه عموم اقدام به ایجاد سامانه آموزشی در راستای آموزش های مانیتورینگ و دواپس می نماییم که در صورت نیاز به سوالات و راهنمایی می توانید با ایمیل های زیر در ارتباط قرار بگیرید :

Edu@lisensepro.ir